BETA Toto je nová stránka, neustále pracujeme na jej zdokonaľovaní.

Nemám povolený pobyt v SR

V tomto prípade máte dve možnosti – na používanie úradnej elektronickej schránky vašej firmy splnomocniť osobu, ktorej dôverujete. Nezabudnite, že dotyčná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód BOK. Druhou možnosťou je vybaviť si alternatívny autentifikátor.

Ako splnomocniť?