Nemám povolený pobyt v SR

V tomto prípade máte jedinú možnosť – na používanie úradnej elektronickej schránky vašej firmy splnomocniť osobu, ktorej dôverujete. Nezabudnite, že dotyčná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód BOK.

Ako splnomocniť?