Časté otázky

?

Dokedy si musím občiansky s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK vybaviť?

Do 1. júla. 2017. Tento termín bol schválený Národnou radou SR 7. decembra 2016 v novele zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

?

Potrebujem občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód BOK aj ja?

Potrebuje ich každý štatutár firmy zapísanej v obchodnom registri. Skontrolujte si, či je vaša firma zapísaná v obchodnom registri na portáli www.orsr.sk. Ak áno, výzva sa týka aj vás.

?

Kde si vybavím občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód BOK?

O vydanie občianskeho preukazu s čipom (eID) môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra SR. Máte už občiansky preukaz s čipom, ale nemáte k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód-BOK? Nevadí, na rovnakom mieste vám ho dodatočne aktivujeme. Samotné vybavenie netrvá dlhšie ako 10 minút.

?

Čo je to bezpečnostný osobný kód BOK?

Je 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný kód BOK slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa prístup k online portálu slovensko.sk zablokuje, odblokovať ho vedia iba na polícii.

?

Čo ak som štatutár cudzinec?

V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID karty) doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód - BOK. Doklad o pobyte s čipom si vybavíte na oddelení cudzineckej polície v mieste vášho pobytu. Bezpečnostný osobný kód - BOK si aktivujete na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, čiže nielen v mieste pobytu. Ak doklad o pobyte nemáte, musíte na prístup do svojej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (je jedno, či občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte) a bezpečnostným osobným kódom BOK.

?

Môže elektronickú schránku mojej firmy spravovať niekto iný?

Môže. Stačí, ak vybranú osobu splnomocníte. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód - BOK. Splnomocniť ju môžete formou listiny alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť, čo všetko môže s vašou úradnou elektronickou schránkou robiť. Pre štatutárov s trvalým pobytom mimo územia SR je toto jediná možnosť.

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Stiahnuť

Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky

Stiahnuť

?

Na čo slúži úradná elektronická schránka?

Predstavte si, že vám poštárka do špeciálnej poštovej schránky vyčleňuje všetky úradné zásielky. Presne tak funguje elektronická schránka vašej firmy, akurát v elektronickej podobe.
Do elektronickej schránky vám postupne začne chodiť úradná korešpondencia týkajúca sa vašej firmy (napríklad súdne rozhodnutie či upovedomenie o začatí exekučného konania). V momente uloženia úradnej korešpondencie do elektronickej schránky začína plynúť úložná lehota. Ak v tejto lehote nebudete konať, nastane tzv. fikcia doručenia a úradná korešpondencia bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak si ju nepreberiete a neprečítate. Na moment doručenia môžu byť viazané lehoty napríklad na podanie odvolania, či na splnenie povinnosti. Ide o obdobný postup, ako keď si nepreberiete listovú zásielku na pošte. Preto je potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne, aby ste boli nielen informovaní, ale aj aby ste nezmeškali žiadne zákonné lehoty.

?

Schránku si nechcem aktivovať. Čo mám robiť?

Takáto možnosť pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri nie je. Úradná elektronická schránka vám bude aktivovaná automaticky a je v o vašom najlepšom záujme si do nej zabezpečiť prístup.

?

Aké sú výhody elektronickej schránky?

  • - Ušetríte čas, ktorý by ste strávili chodením na poštu a čakaním v radoch

  • - Komunikácia s úradmi sa zefektívni a zjednoduší

  • - Pracovať so schránkou môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek

  • - Znížite náklady za poštové služby a pri elektronických podaniach ušetríte 50 % za správne poplatky

  • - Celá komunikácia je bezpečná a rýchla

  • - Do úradnej elektronickej schránky sa nemusíte prihlasovať denne, stačí, ak si nastavíte notifikácie. Po nastavení notifikácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu okamžite zistíte, keď vám do schránky príde nová správa.

?

Na koho sa mám obrátiť, keď potrebujem podrobnejšie informácie?

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať na Ústrednom kontaktnom centre NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.